Contributie

Contributie algemeen

De contributie van onze vereniging is geldig voor 1 jaar. Het verenigingsjaar loopt van 30 juni tot 1 juli.

Als lid van Go kun je op alle dagen van de week trainen, daarnaast is het mogelijk om via Team Go je baankaarten te bestellen en wedstrijden namens Team Go te rijden.  Ook kun je in de zomerperiode mee trainen.

Als lid van een andere schaatsvereniging kun je één keer per week meetrainen met Go. Je regelt je baankaart dan via de andere schaatsvereniging en rijdt geen wedstrijden namens Go. In de zomerperiode train je bij jouw schaatsvereniging mee.

Aan het einde van het seizoen organiseren we clubkampioenschappen waarbij iedereen die in de winter getraind heeft mee mag doen.

Contributie Vereniging – lid Go

De contributie is voor volledig lidmaatschap is voor het seizoen 2021-2022 voorlopig vastgesteld op € 50,-. Daarnaast moet je nog per trainingsuur een baankaart aanschaffen. Meer informatie hierover is hier te vinden. Voor de betaling van de contributie zul je een factuur ontvangen van de penningmeester. In overleg met de penningmeester kun je ook in termijnen betalen.

Alle betalingen dienen door u zelf geregeld te worden! Opzegging van het lidmaatschap dient u voor 1 juni schriftelijk bij de secretaris in te dienen!